เกี่ยวกับเรา

MT98PLUS   จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ ครบวงจร

      บริษัท เอ็มที98 พลัส จำกัด เปิดทำการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เกิดขึ้นจากภายใต้ความคิดริเริ่มทำธุรกิจด้านเครื่องมือแพทย์ ของคุณมัทนี  ขันทะชา(คุณเหมียว)  และ คุณนภษร มาลาศรี (คุณต้า)  ที่มีประสบการณ์การขายเครื่องมือแพทย์กว่า 7 ปี ที่เริ่มมองเห็นโอกาส ช่องทาง จึงเปิดบริษัทฯขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า บุคลากรการแพทย์ที่ห่างไกล ขาดความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อผู้แทนจำหน่าย และเรื่องของการให้บริการหลังการขาย บริษัทฯ เริ่มต้นจากการจัดจำหน่ายเครื่องแพทย์  ในลักษณะของการซื้อมา ขายไป  ภายในจังหวัดสกลนคร และจังหวัดใกล้เคียงในภาคอีสานตอนบน การให้บริการด้วยความรวดเร็ว จริงใจกับลูกค้าดุจญาติ จึงทำให้บริษัท เติบโตอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลา 3 ปี ขยายฐานลูกค้าไปในเขตภาคอีสานตอนล่าง ภาคใต้ และภาคเหนือ จึงเป็นที่มาให้บริษัทฯ เกิดความพยายามที่จะนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากหลายๆ ประเทศ ภายใต้แนวคิดที่ทันสมัย นวัตกรรมใหม่ๆ ตามความต้องการของตลาด และความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีคุณภาพ มารักษาผู้ป่วยภายในประเทศ

MT = มาจากตัวอักษรย่อของชื่อเล่นของผู้ก่อตั้งบริษัท คุณเหมียว(M) และคุณต้า(T)

98  = เป็นเลขที่ลงท้ายที่จัดตั้งและจดทะเบียนบริษัทฯ เป็นตัวเลขที่บ่งบอกถึงการก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

PLUS = คือการเพิ่มขึ้นของสินค้า การบริการ คุณภาพ และลูกค้าอย่างต่อเนื่อง